KUB Name Service
Search…
⌃K

ทำไมต้อง Bitkub Chain

Bitkub Chain นั้นถือเป็น Public Block Chain ของคนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย
Bitkub Chain นั้นถือเป็น Public Block Chain ของคนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย นอกจากนี้ยังมี Dapp ที่มารันอยู่บน Bitkub Chain อยู่มากมาย
จากผลสำรวจระดับโลกนั้น คนไทยถือครองทรัพย์สินดิจิทัล มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก นั่นหมายถึงกลุ่มผู้ใช้งานขนาดใหญ่ที่ยังไม่มี Domain Name Sevice ในการใช้งาน เพื่อที่จะลดความยุ่งยากในการใช้งานบน Bitkub Chain จึงจำเป็นต้องมีบริการ Name Service เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ในทุกๆ คนไทย 10 คน จะมี 2 คนที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล